Stacja Kultura Zakopane

STACJA KULTURA ZAKOPANE – INSPIRUJEMY. WSPIERAMY. TWORZYMY.


Stacja Kultura Zakopane tworzy wydarzenia w przestrzeni miejskiej, inspiruje do działania oraz wspiera mieszkańców, szczególnie tych młodych działających w sektorze kultury w naszym mieście i regionie.  Działamy dla i z mieszkańcami. Nie zapominając o upowszechnianiu kultury wśród gości odwiedzających Zakopane.  Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją kultury: wystawy, kameralne koncerty, spotkania, wykłady tematyczne, Centrum Informacji Turystycznej. Ta nowa instytucja kultury jest kolejną jednostką wchodzącą w skład Zakopiańskiego Centrum Kultury, powołaną przez Miasto Zakopane.


Stacja (NOWEJ) Kultury 

Miasto Zakopane (Zakopiańskie Centrum Kultury) to dynamiczna tkanka, przestrzeń niejednorodna i stale się rozwijająca, a w niej ludzie tworzący lub chcący tworzyć kulturę na różnych poziomach. Stacja Kultura to miejsce koncentracji tego co dzieje się wokół niej, wychodzące poza swoje mury, swoista soczewka zmian. Chcemy, aby w hybrydowej rzeczywistości online i offline, ta instytucja przywiązana do fizycznego miejsca i głównie w oparciu o to miejsce funkcjonująca stała się realną alternatywą jako medium dystrybucji dóbr kultury. Chcemy wykorzystywać tę przestrzeń do regularnych spotkań i integracji.


Stacja Kultura, jako przestrzeń OTWARTA

Otwartość miejsca to umiejętność kreatywnego dostosowywania się do oczekiwań użytkowników i pozwolenie na ich aktywne uczestnictwo w projektowaniu działań. Kolejny poziom to otwartość na treści – tematyka wystaw, koncertów, spotkań czy warsztatów oraz organizacyjne wspieranie zewnętrznych projektów, czy oddolnych inicjatyw przychodzących z zewnątrz. Wszystko w imię zasady, którą chcemy się kierować: otwartości godzącej wiele interesów i racji, przy jednoczesnym respektowaniu określonych ograniczeń wpisanych w zasady naszej działalności. 


STACJA KULTURA – trzy poziomy – NOWOCZESNY  odbiorca

Stacja to miejsce dotarcia do celu, ale też początek podróży tej artystycznej i tej związanej z ofertą Zakopanego. Dzięki naszemu wsparciu, odbiorcy kultury i jej kreatorzy wyruszają w podróż. Twórcy z bagażem swoich talentów, a turyści i mieszkańcy w podróż w nieznane, mając przy tym szansę zapoznać się z ich twórczością. Nowa jednostka kultury, łączy w sobie funkcje trzech przestrzeni: dla aktywności kulturalnych, klubokawiarni z zapleczem koncertowym i Centrum Informacji Turystycznej. W zlokalizowanym w kompleksie Zakopiańskiego Centrum Komunikacyjnego budynku chcemy tworzyć całoroczny program wydarzeń składający się z projektów wystawienniczych, koncertów, otwartych spotkań, dyskusji czy wykładów. Służąc jednocześnie radą dla wszystkich chcących w atrakcyjny i najlepszy dla siebie sposób spędzić czas w naszym Mieście. Nowopowstała jednostka będzie wizerunkiem przeobrażającego się, reagującego  na trendy i ewoluującego  cały czas Miasta, które tym razem chce stworzyć przestrzeń dla ludzi młodych oraz zainteresować efektami ich pracy gości odwiedzających nasze miasto. Zakopane nie zwalnia tempa, zmienia się dla mieszkańców i turystów, odpowiada na ich potrzeby.

 

Chcemy, aby kolejna jednostka Zakopiańskiego Centrum Kultury stała się platformą łączącą kulturę, wysoką, ale też tą mniej zobowiązującą i pozbawioną konwenansów. Tak aby stała się miejscem spotkań, miejscem zdobywania wiedzy, przestrzenią do relaksu, wymiany pasji i zainteresowań, a także stanowiącą „laboratorium młodości”. Chcemy zbudować niekomercyjną przestrzeń, która dedykowana będzie ludziom młodym, przestrzeni przyjaznej i bezpiecznej, dającą szansę na prezentowanie swoich pasji i umożliwiającej zostanie ich odbiorcom, pomocnej w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, otwartą na różnorodność i wielokulturowość.

 

W Stacji Kultura Zakopane będzie można oglądać grafiki, zdjęcia, rzeźby i obrazy młodych twórców, słuchać muzyki niszowych wykonawców czy oglądać powstające etiudy filmowe zakopiańskich twórców.

Stacja Kultura oprócz swojego świetnego położenia na mapie Zakopanego, będzie również miejscem współczesnym i otwartym na różnych artystów i ciekawe wydarzenia. To właśnie Stację Kultura Zakopane przyjezdni odwiedzają na samym początku swego przyjazdu do Zakopanego i żegnają ostatnim spojrzeniem podczas odjazdu z dworca. 

 

STACJA KULTURA #GALERIA                                                                                                               
Nowe miejsce dla młodych artystek i artystów, podejmujących w twórczości tematy aktualne i istotne dla społeczności miasta i swojego pokolenia. Ma stać się polem działań młodych twórców i twórczyń: artystek i artystów, ale też kuratorek i kuratorów. Różnorodne tematy i środki wyrazu łączyć będzie świeżość spojrzenia i refleksja nad współczesną „zakopianiną”. Stacja Kultura Zakopane ma być miejscem spotkania i łącznikiem pomiędzy przeszłością Miasta i Skalnego Podhala, oraz tego co w nim najbardziej aktualne.

 

Projekt wystawienniczy MŁODE ZAKOPANE   

 

 

STACJA KULTURA – #KLUBOKAWIARNIA

 

Klub jako otwarte miejsce spotkań, prezentujące i angażujące uczestników w rozmaite aktywności kulturalne. Na klubowej scenie regularnie odbywać się będą koncerty, spektakle czy wieczory kabaretowe. Dlatego już dzisiaj chcąc wykorzystać potencjał lokalnego środowiska muzycznego, zapraszamy do współtworzenia naszej klubowej sceny.

Wysyłając nam linka, który pokaże nam Ciebie jako artystę możesz wziąć udział w twórczym i atrakcyjnym projekcie.
Czekamy na Twoje zgłoszenia poprzez nasz profil na facebooku @StacjaKulturaZakopane.
Nie ważne jaki tworzysz gatunek muzyczny czy inne sceniczne wydarzenia.

„Inicjatywa klubokawiarni” stanowi wyjątkową szansę, aby pochwalić się artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnej scenie. 


W procesie analizy roli klubu dla turystów i mieszkańców wsłuchiwać się będziemy w potrzeby, zasoby i potencjały ludzi, którzy z nami tą przestrzeń będą współtworzyć. Dla jeszcze większego ożywienia i aktywizacji pracować będziemy nad przestrzenią klubu i aktualizować jego ofertę, biorąc pod uwagę oczekiwania aktualnych oraz przyszłych uczestników i uczestniczek organizowanych w klubokawiarni aktywności.

 

STACJA KULTURA –  # CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 

Miejsce „pierwszego kontaktu” turysty z Zakopanem, gdzie może zasięgnąć informacji o atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych, zapleczu rekreacyjnym i sportowym miasta. Centrum Informacji oferuje szeroki wybór wydawnictw, materiałów informacyjnych i promocyjnych, przewodników po Zakopanem, ulotek i broszur skierowanych do konkretnych grup odbiorców w celu ułatwienia im dokonania wyboru atrakcji z szerokiej oferty regionu, najbardziej zgodnych z ich preferencjami. Centrum Informacji Turystycznej to przestrzeń nowoczesna, odpowiadająca europejskim standardom. Urządzenia multimedialne, informacyjne ekrany pasywne, wszystko aby kompleksowo obsłużyć nawet najbardziej wymagających gości. W przestrzeni Centrum Informacji Turystycznej umiejscowiona jest również galeria prezentująca tradycyjne i współczesne wyroby oraz sztukę Podhala – zarówno artystyczną, jak i użytkową. 

Galeria

Zobacz zdjęcia

PODOBNE REALIZACJE